HƯỚNG DẪN RESET MẬT KHẨU ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION - áp dụng cho NVR firmware V3.4.90

Trần Văn Hân 12/08/2017
Camera HTJ

HƯỚNG DẪN RESET MẬT KHẨU ĐẦU GHI HÌNH CAMERA

Nhằm đem lại sự thun tin cho khách hàng trong quá trình s dụng đầu ghi hình NVR , Hikvision đưa ra hình thức khôi phục mt khu mới. Vi sự thay đổi này, khách hàng th hoàn toàn chủ động to mật khẩu khi đã quên mật khẩu cũ.

Có 3 phương thức :

  1. A- Khôi phục mật khẩu bằng cách tạo file reset mạt khẩu trên trình duyệt.
  2. Khách hàng tạo sẵn file reset mt khu ( GUID ) bằng trình duyt

  3. Khi quên mật khu, ch cần nhập file đã tạo sn này , sẽ reset mật khu

  4. Mi file reset này chỉ dùng được 1 lần. Sau khi sử dng xong, cần to một file mới để phòng trường hp
  5. Cho phép reset mật khẩu từ xa qua trình duyệt, qua Teamviewer

B - Khôi phc mt khu bng cách tto file reset mt khu trên màn hình trc tiếp

    • Khách hàng tạo sn file reset mật khu ( GUID ) bằng màn hình tại chỗ ( sử dng USB cm vào đầu ghi hình camera )

Khi quên mật khu, ch cần nhập file đã tạo sn này , sẽ reset mật khu

Mi file reset này chdùng được 1 ln. Sau khi sdng xong, cn to mt file mới để phòng trường hp

C - Khôi phc mt khu bng cách trli câu himật

Khách hàng trả lời 3 câu hi bí mật trong đầu ghi

Khi quên mật khu, ch cần trlời đúng 3 câu hỏi này sẽ được khôi phục mt khu.

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

A. Khôi phc mật khẩu bằng cách tto file reset mật khu trên trình duyt

Phn 1: To file reset mt khu trên trình duyt

Bước 1: Vào Configuration xuất file reset mật khu

Bước 2: Chọn đường dẫn lưu file lưu lại

Phần 2 : Reset mật khẩu bằng trình duyệt

Bước 1: Vào phần reset mật khẩu trên trình duyệt

Bước 2 : Chọn phương thức reset mật khu

B. Khôi phục mật khu bằng cách tto file reset mật khu trên màn hình tại chỗ

Phần 1 : to file reset mt khẩu

Bước 1: xuất file reset mật khẩu ( BẮT BUỘC PHẢI USB )

Bước 2: Nhp mật khu hin ti

Phần 2: reset mật khẩu bằng file reset tạo sẵn trên màn hình trực tiếp

Bước 1: Đăng nhập vào trình duyệt

Bước 3: Tạo mật khẩu mới

Tìm hiểu thông tin về camera ip wiif và đầu tại Camera VNPT

Bạn đang xem: HƯỚNG DẪN RESET MẬT KHẨU ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION - áp dụng cho NVR firmware V3.4.90
Bài sau
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0243 5510 616
x